Asianmukainen jätevesijärjestelmä on sijoitus tulevaisuuteen. Toimiva järjestelmä mahdollistaa viihtyisän asumisen ja nostaa kiinteistön arvoa. Näiltä sivuilta saat perustiedot jätevesiprojektin suunnitteluun ja läpiviemiseen:  https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Mökki

Koti

Panospuhdistamo

Pumppaamot sade -ja jätevedelle

Umpisäiliöt lasikuidusta

PE-muoviset umpisäiliöt