Valvontaparakki

Etätyöpiste

Työmaaparakki

3 WCn parakki

Puuverhouksella